साबल सहकारी संस्था लिमिटेड

"सहकारीले एकताकाे भावना जगाउँछ । बचतले हामीलाई उद्यमी बनाउँछ ।"

वार्षिक प्रतिवेदन

आ.व. ७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन

डाउनलोड फाईल

आ.व. ७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन

डाउनलोड फाईल

आ.व. ७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन

डाउनलोड फाईल

आ.व. ७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन

डाउनलोड फाईल

आ.व. ७३/७४ को वार्षिक प्रतिवेदन

डाउनलोड फाईल

आ.व. ७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदन

डाउनलोड फाईल